Gelen Evrak

Rektörlüğümüze kurum dışından gelen; evrak, posta ve kargolar kontrol edilerek teslim alınır.

– Fiziki olarak gelen evraklar taranarak “Elektronik Belge Yönetim Sistemine” kaydedilir.

-Elektronik Belge Yönetim Sistemine kaydedilen evraklar Şube Müdürüne havale edilir.

-Kurumlardan veya postadan gelen gizli evraklar, Genel Sekretere veya Rektöre sunulur.

– Gelen evrak sorumlusu, taranan evrakları havale edilen ilgili daire başkanlıklarına ve birimlere zimmet ile teslim eder.

-Kurum içinden EBYS ile gelen evraklar, tek tek kontrol edilerek yazışma kurallarına uygun değilse ilgili birime iade edilir.

Yazışma kurallarına uygun ise Şube Müdürüne havale edilir.

                                    İŞİN GEREKTİRDİĞİ GİZLİLİK DÜZEYİ

Büromuza idari birimlerden veya posta yoluyla gelen evraklarda gizlilik esastır. Yazılarla ilgili olarak bilgiler paylaşılmamalıdır.