Giden Evrak

» Giden Evrak sayısı alan idari birimlerin evrakların zimmetle ilgili birimlere gönderilmesi sağlanır.

» Kurum dışına gidecek olan evraklar taahhütlü/iadeli taahhütlü/kargo ya da normal posta olarak hazırlanır.

» Erzincan içi başka kurumlara gidecek elden teslimi yapılacak olan evraklar giden evrak zimmet defterine

kaydedilerek gönderilir.

» PTT ve kargo aracılığıyla gönderilen evrakların kayıtları ayrı dosyalarda muhafaza edilir.

» Birimlerden sistem üzerinden gelen üniversite dışına gidecek evraklar ilgili kurumlara

» KEP sisteminden gönderilir.