Tahakkuk Büro

» Rektörlük Özel Kalem ve Genel Sekreterlik Birimlerimize Ait Tahakkuk İşlemleri Yürütülmektedir..