Satın Alma Büro

» Rektörlük Özel Kalem ve Genel Sekreterlik Satın alma İşlemleri Yürütülmektedir…