Taşınır Büro

Rektörlük Özel Kalem ve Genel Sekreterlik Taşınır Kayıt İşlemleri ile Taşınır Kontrol İşlemleri Yürütülmektedir.