Formlar

wordFR-249Gizli Gelen Evrak Kayıt Formu
wordFR-255Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
wordFR-256Senato Kararı
wordFR-257Üniversite Disiplin Kurulu Kararı
wordFR-259Doçent / Profesör Atama Oy Pusulası Formu
wordFR-260Profesör Ataması Jüri Üyeleri Belirleme Formu
wordFR-190Genel Sekreterlik Yazı İşleri İç Birimler Dağıtımlı Yazı Takip Çizelgesi