EnglishTurkish

Misyon/Vizyon

GENEL SEKRETERLİK MİSYONU (ÖZGÖREV)

Tüm çalışanlarının haklarını koruyarak, onların özverili çalışmaları ve destekleri ile sahip olduğu kaynakları verimli ve etkin bir biçimde kullanarak, evrensel nitelikte bilgi üreten, bilimsel düşünceyi kendine rehber edinen, yaşam boyu öğrenme tutum ve becerisine sahip, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, insani değerlere ve meslek ahlak ve kurallarına sahip ülkemizin sağlık, sosyal, ekonomik ve diğer sorunlarını bilen ve yakından izleyen, çözümler üretebilen ve uygulayabilen ülkemizin kalkınmasına ve evrensel gelişmeye katkıda bulunabilin, ulusal yararlılığı ön planda olan uluslararası düzeyde bilimsel araştırma yapabilen, çevre bilincine sahip, topluma yararlı hizmetler sunabilen mezunlar ve bilim insanları yetiştirme ve topluma çağdaş sağlık, teknoloji, eğitim-öğretim hizmetleri sunmak.

GENEL SEKRETERLİK VİZYONU (ÖZÜLKÜ)

Ulusal evrensel değerlere sahip, bilim ışığında araştırma-geliştirme yapabilen, girişimci, katılımcı, paylaşımcı, bilim ve teknoloji üreterek topluma katkı sağlayan mezunlar ve bilim insanları yetiştiren, çağdaş hizmetler sunan, çalışanlarının haklarını koruyan ve onlara saygılı, ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığı olan, alanında öncülük eden çalışmaları örnek alınan bir üniversite olmak.